SIECI ZEWNĘTRZNE

 

Sieci zewnętrzne, roboty inżynieryjne:
1. Sieci ciepłownicze preizolowane:
- wysokoparametrowe,
- niskoparametrowe,
w tym magistralne oraz osiedlowe stalowe oraz PEX, CU
2. Sieci gazowe,
3. Sieci wodociągowe,
4. Sieci kanalizacyjne sanitarne i deszczowe,
5. Obiekty inżynieryjne, parkingi, chodniki, place,

NASI ZLECENIODAWCY: PK THERMA BIELSKO-BIAŁA, EC CIESZYN, PSG o. Zabrze, GZWiK Krzyżowice