Aktualności

 

Najbliższe wydarzenia związane z fotowoltaiką w Polsce i Europie
Od 20 lat grupa REECO poprzez swoje targi i kongresy w Europie oferuje producentom, planistom i instalatorom, samorządom i inwestorom aktualną platformę informacyjną i kontaktową na temat fotowoltaiki. Targi Grupy REECO są cenionymi wydarzeniami specjalistycznymi, na których prezentowane są innowacyjne tematy i produkty z branży fotowoltaiki. Poprzez targi w Austrii, Polsce, w Serbii oraz Bośni i Hercegowinie REECO zadamawia fotowoltaikę na tamtejszej młodej scenie i reżyseruje niejako kontakty pomiędzy miejscowymi i zagranicznymi partnerami.
Fotowoltaice będą poświęcone następujące wydarzenia targowe Grupy REECO: InEnerg® OZE + Efektywność Energetyczna we Wrocławiu, RENEXPO® WATER & ENERGY w Belgradzie, RENEXPO® Poland w Warszawie, RENEXPO® BiH w Sarajewie oraz RENEXPO® PV & Energy Storage w Salzburgu.
Targi InEnerg® OZE + Efektywność Energetyczna (11 - 12 kwietnia 2017r, Wrocław) są miejscem, gdzie można zaczerpnąć najświeższych informacji na temat polskiej branży PV prosto od profesjonalistów i ekspertów tej dziedziny.  W ramach targów firma REECO wraz z Polskim Towarzystwem Fotowoltaiki organizuje  po raz drugi Warsztaty: ''Fotowoltaika - jak właściwie inwestować jak właściwie instalować''. Eksperci z branży pokażą, jak należy właściwie instalować, jakich błędów unikać.
Kolejną imprezą skupiającą międzynarodowych specjalistów i ekspertów branży fotowoltaicznej będą targi RENEXPO® WATER & ENERGY w Belgradzie, które odbędą się w dniach 25 - 27 kwietnia br. Podczas tego wydarzenia odbędzie się m.in. 1. Międzynarodowa Konferencja Fotowoltiaki. Konferencja będzie obejmować przegląd rozwoju rynków PV w Europie i na świecie.  Zostaną przedstawienie możliwości rozwoju PV w Serbii, Macedonii, Czarnogórze Bośni i Hercegowinie.

 

Prognozy dla branży budowlanej.
Już od dłuższego czasu docierają do nas niepokojące informacje na temat kondycji polskiego sektora budowlanego. To właśnie słabe wyniki rodzimej „budowlanki” są jednym z czynników, które najmocniej wpłynęły na zmniejszenie tempa wzrostu PKB (2015 r. - 3,9%, 2016 r. - wstępnie 2,8%). W minionym roku znaczny spadek produkcji dotyczył zarówno budynków, jak i obiektów infrastruktury publicznej. Trzeba zwrócić uwagę, że Polska nie jest jedynym krajem UE, zmagającym się z budowlaną recesją. Bardzo podobne zjawisko możemy dostrzec nad Balatonem, a także u naszych południowych sąsiadów.
Niedawne wyniki dotyczące produkcji budowlanej były najgorsze od dziewięciu lat
Na stronie Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostatu), możemy już znaleźć wyniki polskiej produkcji budowlanej z czterech kwartałów 2016 roku. Na samym początku lutego 2017 roku, podobne dane dla innych krajów nie były jeszcze dostępne. Informacje z Polski, które opublikowano jako pierwsze, na pewno nie są powodem do dumy. Jeśli za punkt wyjścia przyjmiemy dobre wyniki sprzed trzech lat (IV kw. 2013 r.), to po porównaniu informacji dla IV kw. 2016 r. okaże się, że ogólna wartość produkcji budowlanej spadła o 15%. Analogiczny spadek dla III kw. 2016 r. był jeszcze większy (19%). Trzeba zwrócić uwagę, że po bardzo słabym wyniku z III kw. 2016 r. (spadek o 21% względem IV kw. 2013 r.), wyraźnie poprawiła się wartość produkcji dotyczącej infrastruktury publicznej (np. torów kolejowych, dróg, mostów i sieci przesyłowych). Pod koniec minionego roku, mocno spadła natomiast produkcja związana z budynkami mieszkalnymi oraz niemieszkalnymi – dodaje Andrzej Prajsnar z portalu RynekPierwotny.pl. Ten wynik był o 25% niższy od porównywalnego wskaźnika sprzed trzech lat.
Trzeba również dodać, że ogólna wartość produkcji budowlanej (wyrównana sezonowo), w III kw. 2016 roku była najniższa od dziewięciu lat. Spadek aktywności inwestycyjnej współfinansowanej ze środków UE, na pewno jest jedną z przyczyn tak złych wyników. Opóźnienia związane z wykorzystaniem funduszy unijnych, mocno uderzają w krajową „budowlankę”, która przez ostatnie lata uzależniła się od takiego dodatkowego źródła finansowania.
Wpływ na wyniki branży budowlanej, miała również nowelizacja prawa zamówień publicznych. Zmiany prawne niestety skutkowały późniejszym ogłoszeniem wielu przetargów. Opisywane czynniki nie dotyczyły tylko specyficznej części „budowlanki”, jaką jest budownictwo mieszkaniowe. Spora aktywność deweloperów mieszkaniowych, na pewno poprawiła ogólne wyniki produkcji budowlanej z 2016 r.