Projekty

 

 

Realizujemy zamówienia kompleksowo, to znaczy:
- projekty systemów cieplnych,
- instalacji centralnego ogrzewania,
- wod-kan. gaz, automatyki, wentylacji i klimatyzacji,
- kotłowni, wymiennikowni,
- sieci ciepłowniczych, wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych,

- budowę, modernizację, remonty,
- kompletację dostaw,
- uruchomienie obiektów,
- eksploatację, konserwację i serwis;